o co chodzi? / what’s up?

Na pewno większość z Was miała swoją ukochaną zabawkę. Pewnie mają ją również Wasze dzieci. Może nawet wiążą się z nią jakieś ciekawe opowieści.
Przysyłajcie do Nas zdjęcia. Te, które polubi najwięcej osób na naszym profilu będą nagradzane. Zapraszamy Was do zabawy. Pomóżcie Nam stworzyć zbiór super zabawek.


Jak przyłączyć się do zabawy? 

Polub Nas na Facebooku. Zrób zdjęcie ulubionej zabawki lub zeskanuj stare fotografie, uzupełnij poniższe informacje i wyślij na adres: my.super.t(at)gmail.com.
nazwa zabawki / name of toy*:
właściciel / owner:
wiek zabawki / age of toy*:  
rok zdjęcia / year of the photo:
projektant / designer:
kraj / country*:
komentarz albo historia / comment or history:


* pole wymagane
Jeśli przesyłacie zdjęcie swojego dziecka, prosimy o umieszczenie w treści e-maila poniższego oświadczenia. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem prawnym opiekunem dziecka przedstawionego na przesłanej/ych przeze mnie fotografii/ach. Wyrażam zgodę na publikację jego wizerunku na stronie internetowej mysupertoy.blogspot.com oraz na portalu społecznościowym Facebook, na profilach: facebook.com/MySuperToy oraz facebook.com/DesignDlaDzieci.

IN ENGLISH:
Certainly most of you had a favourite toy and probably your children also have one. Perhaps there are even some interesting stories connected with it.
Send us photos. The ones that will receive the most
like on our profile will be rewarded. Join the fun and help us to create a collection of super toys!
How to join this game?
Give us a
like on facebook. Take a photo of your favourite toy or make a scan of old photos, then fill out the information underneath and send it to this email: my.super.t(at)gmail.com
nazwa zabawki / name of toy*:
właściciel / owner:
wiek zabawki / age of toy*:  
rok zdjęcia / year of the photo:
projektant / designer:
kraj / country*:
komentarz albo historia / comment or history:


* required field
If you send the photo of your child, please include this statement in your email.  I hereby state that I am a legal guardian of the child in the photo. I agree to publish this photograph on the website mysupertoy.blogspot.com and on Facebook: facebook.com/MySuperToy and facebook.com/DesignDlaDzieci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz